Dla poszukujących terenów inwestycyjnych

Świadczymy usługi w zakresie:

  • poszukiwania działek inwestycyjnych, 
  • gruntownej analizy prawnej  (due delligence) możliwości zagospodarowania nieruchomości, a przygotowywane przez nas analizy i rekomendacje pozwalają na ocenę potencjału nieruchomości,
  • oferujemy reprezentację przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących m.in. uzyskania warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, uzyskania zezwolenia, koncesji bądź licencji